úterý 2.3.1999 :

televizní zpravodajství:
- Prodej tepelné elektrárny Tušimice I.

tisk:
- ČEZ měl platit politické sdružení
- Elektrárny Opatovice jsou již několik let ziskové
- Jihočeská energetika byla v růstu
- Temelín a tajné služby

Prodej tepelné elektrárny Tušimice I.
"21", ČT1, 1.3.


     Host : Ing.Ondřej Schneider, hlavní ekonom společnosti Patria Finance, bývalý člen představenstva ČEZ a.s.

1)...Elektrárna Tušimice I. zahájila provoz v roce 1963. Je jednou z nejstarších, ale také nejlevnějších elektráren ve vlastnictví ČEZu...
Elektrárenská společnost ČEZ a.s. se v polovině února 1999 definitivně rozhodla o ukončení celkové modernizace severočeské uhelné elektrárny Tušimice I., a rozhodla se ji prodat.
Důvody uváděné společností ČEZ a.s.:
- modernizace je finančně nevýhodná a případná investice do ní by se nevyplatila
- pokles výkonnosti tuzemské ekonomiky a zpomalení tempa deregulace cen elektřiny


Ondřej Schneider :
"K prodeji elektrárny zatím nedošlo a uvidíme, jestli se ji podaří ČEZu prodat. Nebude to lehké, ale je to možné....
Debata o tom , jestli provést úplnou opravu Tušimic, probíhala na ČEZu několik měsíců, ne-li let, a výsledek byl velmi těsný. Analýzy se pohybovaly na samém okraji toho, jestli oprava bude nebo nebude efektivní. Bývalé představenstvo ČEZu se v létě rozhodlo, že se modernizace provede.


2) Plány na stavbu nové jaderné elektrárny
Připravovaná koncepce energetické politiky:
"..kolem roku 2020 se bude projevovat nedostatek energetických zdrojů pro potřeby České republiky. Jako ekonomicky nejvýhodnější se projevila výstavba nových jaderných zdrojů..."

Ondřej Schneider:"
... ministerstvo by nemělo rozhodovat, zda v roce 2020 je výhodnější vystavět elektrárnu jadernou, plynovou nebo na uhlí. Za prvé rok 2020 je tak daleko, že dnes dělat prognózy je velmi obtížné a za druhé náklady výstavby elektráren se velmi rychle mění. Ještě před deseti lety by si nikdo netroufl říct, že malá kogenerační elektrárna bude levnější než velká uhelná elektrárna. Dnes vidíme, že to tak je...
Říct, že v roce 2020 bude potřeba stavět jadernou elektrárnu je odvážné...
Dvaadvacet let je tak dlouhá doba, ...že se změní naprosto podmínky na energetickém trhu."


ČEZ měl platit politické sdružení
Lidové noviny, 2.3., čtk


     Elektrárenská společnost ČEZ údajně sponzorovala sdružení Mladí konzervativci, které je politicky blízké ODS. Uvedla to včera Česká televize a podotkla, že v ČEZ má svůj podíl stát. Firma podle ČT poskytla sdružení minimálně 270 tisíc korun a dar měl sloužit k uspořádání semináře o vstupu ČR do EU. Předseda sdružení David Rýc řekl, že firma ČEZ jednorázově přispěla na tuto akci. ČT ale tvrdí, že část peněz sdružení použilo na vydávání časopisu Pravý úhel. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž jakýkoli sponzoring odmítl.


Elektrárny Opatovice jsou již několik let ziskové
Lidové noviny, 2.3., pn, čtk


     Elektrárny Opatovice zakončily minulý rok opět s mimořádným ziskem. V porovnání s rokem 1997 představoval čistý zisk 507 miliónů korun pětiprocentní navýšení. Zisky elektrárenské společnosti se již několik let pohybují kolem půl miliardy korun, což firmě dovoluje vyplácet slušné dividendy. …
…V druhé polovině roku 1997 se majoritním akcionářem EOP stala britská firma National Power PLC, když shromáždila 48,07 procent akcií. Ve stejném roce byla zároveň ukončena výstavba odsiřovacího zařízení na Elektrárně Opatovice. National Power dnes vlastní 96procentní podíl podniku. …
… Na výrobě elektřiny v České republice se EOP podílejí si třemi procenty. EOP loni svému jedinému odběrateli, společnosti ČEZ, dodaly 1496 gigawatthodin elektřiny, což meziročně představuje pokles o osm procent. …


Jihočeská energetika byla v růstu
Hospodářské noviny, 2.3., čtk


     Výkony a.s. Jihočeská energetika (JČE) činily v loňském roce 5,340 miliardy Kč a ve srovnání s rokem 1997 se zvýšily zhruba o 172 miliónů Kč. …
… Čistý zisk dosáhl 294 miliónů korun, což je asi o 164 miliónů Kč více než v předcházejícím roce. …
…Správní rada Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí (EPSO) jižních Čech doporučila jihočeským městům a obcím, aby hlasovací práva k akciím JČE prodaly hornorakouské Raiffeisenlandesbank.


Temelín a tajné služby
Právo, 2.3., Petra Buzková - místopředsedkyně Sněmovny a ČSSD


     … Pan místopředseda Lánský vysvětloval, že za veškerými aktivitami poukazujícími na problémy jaderné elektrárny Temelín stojí Rakousko. A pro jistotu, "protože reakce nevládních protijaderných hnutí na spuštění ETE" mohou být "výrazně silnější", by především příslušné zpravodajské služby vlády ČR měly situaci "sledovat". Později vysvětlil jeden z ministrů české vlády, že se tím nemyslelo sledování ekologických aktivit, nýbrž jejich "monitorování". …
…Před pár lety se několik ekologických aktivit ocitlo na seznamu extremistů, prý omylem. A že obyvatelé zdejších krajů jsou se vším spokojeni a jejich případné a nespravedlivé kritické výhrady k těm, kteří jim vládnou, způsobují pouze zlé cizí země či jejich zpravodajské centrály, to taky není nové…
… Těžce zkoušená vláda si v boji za svou energetickou politiku včetně obnovení těžby uranu nesporně zaslouží pomoc a rozhodla jsem se jí alespoň svým skromným dílem přispět….
… Nebudu podléhat různým spekulacím o tom, že text Lánského utekl úmyslně a byl zaměřen na to, aby posílil negativní vztah k ekologickým iniciativám u té části české veřejnosti, která by ráda autoritativní stát, bojí se cizinců a ví, že na různé živly (dřív se říkalo na chudý lidi) musí být přísnost.
Ne, podobný záměr podle mého přesvědčení Lánský nesledoval, bylo to jen čiré neumětelství a neúcta k občanům země, v jejíž vládě má tu čest pobývat. Bohužel, absence machiavelistického záměru činí situaci spíše horší. Ukazuje totiž, jak těžko dokáže naše poltická prezentace udržet rozhodování o dostavbě Temelína v rámci věcného a demokratického jednání. …
… Bezpečnost jaderné elektrárny je vysoce nákladná, právě tak zacházení s odpadem. Provoz každého podniku má v sobě přirozeně zabudovanou tendenci zbavit se zábran v plynulém fungování. A dodržování bezpečnostních opatření k nim patří. Pokud neexistuje dostatečně silný veřejný tlak, který by si je vynucoval, pak postupně tato bezpečnostní opatření korodují.
Věřím, že technici dnes umí nasadit a vytvořit skutečně vysoký bezpečnostní standart provozu jaderné elektrárny. Po aktivitě pana místopředsedy Lánského mám však zase o něco větší pochybnost o tom, že korporativními sklony tak postižená česká společnost a český stát by byly na dostatečné úrovni, až by si měly na provozu JE Temelín dodržování těchto vysokých standardů vynucovat. …