dnes je sobota 4. prosince 2021, svátek má Barbora  0:05  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

PODÍL PRÁCE NA VÝŠI METABOLISMU

Produkci tepla značnou měrou zvyšuje činnost svalů, což můžeme velmi často pozorovat sami na sobě. U člověka může pohyb pažemi zvýšit metabolismus více než dvakrát, intenzívní chůze a běh třikrát až desetkrát. U různých druhů savců stoupá metabolismus stejně a v průměru až desetinásobně převyšuje hodnoty bazálního metabolismu. U trénovaných sportovců při špičkových výkonech však bylo naměřeno zvýšení produkce tepla až více než dvacetinásobné.

Usilovná krátkodobá svalová práce si může vynutit takovou spotřebu energie, že plíce ani srdce nejsou schopny dodat dostatečné množství kyslíku. Pak musí svaly pracovat převážně bez něj. Během této přechodné doby se cukry štěpí, ale neúplně, a v krvi a tkáních se  hromadí zplodiny, především kyselina mléčná. Při ukončení práce při zotavování však přechodně přetrvává zvýšená potřeba kyslíku, která odpovídá množství kyslíku, jež organismus nemohl předtím spotřebovat. Říká se proto, že organismus musel pracovat na kyslíkový dluh.


Energii nezbytnou pro život získávají živočichové z cukrů, tuků a bílkovin. Díky kyslíku ze vzduchu se tyto látky rozkládají na oxid uhličitý a vodu. Bílkoviny uvolňují navíc ještě páchnoucí čpavek. Cukry, tuky i bílkoviny se mohou vzájemně zastupovat v klidu nepřevažuje spotřeba žádné ze základních látek, jenom mozek využívá převážně jednoduchý cukr. Při krátkodobé práci jsou hlavním zdrojem energie složitější cukry (škroby), při dlouhodobé zátěži se nejvíce uplatňují tuky.

Pokud se živočich nepohybuje, všechna energie uvolněná metabolismem vytváří teplo. Toto teplo se měří metodou zvanou přímá kalorimetrie. Při měření se zvíře umístí do dobře izolované komůrky a jeho ztráta tepla je dána zvýšením teploty známého množství vody. První a nejjednodušší kalorimetr byl sestrojen v roce 1780 Antoinem Lavoisierem a Pierre de Laplacem, kdy teplo dodané zvířetem roztávalo led umístěný kolem komory. Přímá kalorimetrie se používá nejčastěji u ptáků a malých savců, kteří mají vysokou míru metabolismu. U velkých zvířat s nízkou mírou metabolismu by nebyla dostačující, a proto se používá nepřímá kalorimetrie.

Bílkoviny zase způsobují mnohem větší tvorbu tepla (zvýšení metabolismu až o 30 %), v menší míře tak působí cukry a tuky (zvýšení metabolismu o 5 až 10 %). Metabolismus se může také zvyšovat při horečce, a to asi o 14% při zvýšení teploty těla o 1° C, mění se v průběhu vývoje a při hladovění, stoupá při těhotenství a kojení například u březích králíků asi o 30 %. U dospělé krysy klesá úroveň metabolismu asi na 40 % úrovně pozorované u novorozených krysat.

Nepřímá kalorimetrie. Zvíře je uzavřeno do komůrky, kde je uchovávána stálá teplota. Teplo vytvořené zvířetem je odvozeno z tepla pohlceného chladící vodou a ze spotřeby kyslíku, který se přivádí z tlakové lahve. Vydýchaný oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O) se pohlcují v kyselině sírové (H2SO4) a v natronovém vápně.

Při nedostatku potravy organismus postupně využívá energie uložené ve tkáních. Nejdříve jsou povolány cukry - jejich zásoba v játrech se vyčerpá během 24 hodin, pak se začnou používat bílkoviny a tuky. Později se mobilizují tuky z tukových zásob a tkáňové bílkoviny.

Největší ztráty vznikají v játrech a ve slezině, nejmenší v mozku a v srdci, orgánech absolutně nezbytných pro život. Smrt nastává u člověka asi po čtyřech týdnech úplného hladovění, kdy hmotnost klesá na polovinu. Při nedostatku vody dochází ke smrti mnohem dříve, asi za jeden týden.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
31180845

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.