dnes je neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika  5:36  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Člověk je tvorem, který má velkou schopnost adaptace na nejrůznější podmínky života. Dokazuje to tím, že je schopen žít na rovníku i na severním pólu, existovat v podzemí, ve vodě i v ovzduší. Této své vlastnosti děkuje lidstvo za to, že mohlo osídlit celou Zemi a postupně ji stále více ovládat. Je to dáno schopností člověka využít všeho, co je pro něj příznivé, a zároveň se uchránit před nepříznivými vlivy.

Průměrné rozdělení spotřeby energie v domácnostech ČR (podle průzkumu teplárenského sdružení).

Tato "emancipace", která je do určité míry vlastní i jiným živým tvorům, se u člověka projevuje využíváním ohně, oblékáním, používáním nejrůznějších nástrojů, strojů, nejrůznějšími stavbami. Toto stále zřetelnější oddělování od ostatní přírody je však možné pouze za cenu výroby a spotřeby stále větších objemů energií.

U lidských obydlí je energie nutná pro výrobu a dopravu stavebních materiálů, pro pálení cihel, pro výrobu cementu a stavebního železa, pro výrobu vnitřních zařízení ze dřeva, kovů i plastů. Spotřebovává se již při hloubení základů obytných domů, při provádění staveb i při stavbě komunikací a inženýrských sítí.
Energie je spotřebovávána nejen při výstavbě obytných domů, ale ještě více při jejich používání. Obytné čtvrti jsou zpřístupňovány veřejnou dopravou, ulice jsou čištěny a osvětlovány, pod ulicemi přitéká v potrubích pitná voda, která se musí někde čerpat, čistit, přivést do vodojemů a pak rozvádět. Jiným potrubím se musí odvádět splaškové vody, které se před jejich vypouštěním do vodních toků musí čistit. Toto vše není možné bez spotřeby stále většího množství energie. Ta se kromě toho přímo přivádí do lidských obydlí jako energie elektrická nebo jako plyn, nafta i topné oleje a je určena k přeměně na teplo nebo k další spotřebě při užívání různých domácích přístrojů.

Průměrné rozdělení spotřeby elektrické energie v domácnostech SRN (podle spolkového ministerstva hospodářství).

Ze sledovaných údajů vyplývá, že průměrný byt v činžovním domě potřebuje ročně 60 - 90 GJ (gigajoulů, tzn. 109 joulů), zatímco rodinný dům 90 -120 GJ. Jsou to ovšem jen velmi orientační údaje, protože např. v bytových domech záleží mnoho na jejich dispozicích a samozřejmě i vnější izolaci stěn a rozměrech oken. U rodinných domů má kromě toho vliv zejména způsob zastavění, protože izolovaně stojící domy jsou více ochlazovány než domy řadové. Základní rozdíly vycházejí především z objemu spotřeby na vytápění, jejíž podíl se v našem podnebním pásmu pohybuje nad 55 % veškeré spotřebované energie. Teplo slouží nejen k vytápění, ale i k ohřevu vody, který představuje dalších téměř 25 %. Podle jiných údajů z ČR připadá na vytápění 60 % a např. podle německých zjištění až 75 %. To znamená, že na všechny ostatní druhy spotřeby, jako je příprava jídel, chlazení a mrazení potravin, praní prádla, osvětlení, žehlení atd., připadá zbývajících necelých 25 %.
Poněkud jiná je struktura spotřeby např. v USA, kde se zejména v poslední době rozšiřuje klimatizace bytů. Jestliže v polovině našeho století mělo jen něco přes 1 % všech domů v USA klimatizační zařízení, pak koncem 80. let to bylo již více než 60 %. Podle tamních statistik připadá na klimatizaci více než 10 % veškeré spotřeby domácností. Několikanásobně vyšší je v USA i podíl spotřeby energie připadající na drobné spotřebiče, kterých je v amerických domácnostech podstatně více než v Evropě. Proti našim zhruba 3 až 4 % na chlazení a mražení připadá v průměrné americké domácnosti na tento účel 14 %. Je to dáno používáním velkokapacitních mrazicích boxů, v nichž se uchovávají potraviny po mnoho týdnů. Naopak kuchyňské zvyklosti (polotovary, hotová jídla, jednoduché recepty) způsobují, že spotřeba energie na přípravu jídel je poloviční.

Energetická bilance rodinného domu.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30260408

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.