dnes je čtvrtek 16. září 2021, svátek má Ludmila  21:04  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
Abecedně řazený slovník:

ABCD
EFGH
CHIJK
LMNO
PQRS
TUVW
XYZ
P

P?e?erpávací ?erpadlo
P?e?erpávací elektrárna ?ierny Váh
P?e?erpávací elektrárna Dlouhé Strán?
P?e?erpávací vodní elektrárna
P?edeh?ívák
P?eh?ívák
P?ehrada
P?ehradová vodní elektrárna
P?enos elektrické energie
P?enosová sí?
P?enosová soustava
P?epracování vyho?elého jaderného paliva
P?etlaková vodní turbína
P?íbojová elektrárna
P?ifázování
P?ih?ívák
P?ílivová vodní elektrárna
P?ímá ochrana
Pa - jednotka tlaku
Palivo
Palivová kazeta
Palivová tableta
Palivová ty?
Palivové ?erpadlo
Palivové dmychadlo
Palivové hospodá?ství
Palivový ?lánek
Palivový cyklus
Papin Denis
Pára
Parní buben
Parní cyklus
Parní dóm s pr?lezem
Parní elektrárna
Parní generátor
Parní kotel
Parní kotel s granula?ním ohništ?m
Parní kotel s výtavným ohništ?m
Parní stroj
Parní turbína
Parní vytáp?ní
Parogenerátor
Paroplynová elektrárna
Paroplynová teplárna
Paroplynová za?ízení
Paroplynový cyklus
Parovod
Parson Charles Algernon
Pascale Blaise
Pásový dopravník
Pásový rovinný rošt
Pauli Wolfgang
Pelton Lester Allen
Peltonova turbína
Perpetum mobile
Petržílka Václav
Pevný radioaktivní odpad
Plamencový kotel
Plazma
Pláš? kotle
Plutonium
Plyn
Plynárenství
Plynný radioaktivní odpad
Plynojem
Plynová turbína
Plynové vytáp?ní
Plynovod
Po?erady
Po?í?í
Podava?
Pojistka
Polocas rozpadu
Polovodi?e
Polovodi?e typu N
Polovodi?e typu P
Pološpi?ková elektrárna
Pološpi?ková vodní elektrárna
Pološpikové zatížení
Pomalý neutron
Popel
Popelník
Popeloviny
Popílek
Potenciál
Potenciální energie
Povrchové úložišt?
Povrchový d?l
Pozitron
Pr?tla?ný kotel
Pr?to?ná vodní elektrárna
Práce
Pracovní látka
Prášková technologie
Práškové granula?ní ohništ?
Práškový kotel
Prechod P - N
Prechodový jev
Prenos tepla
Prepetí
Príkon
Primární energie
Primární ochrana
Primární okruh
Primární okruh - horká v?tev
Primární okruh - studená v?tev
Primární sm?s
Primární spalovací vzduch
Prirozená radioaktivita
Prirozený obeh
Proton
Protonové císlo
Pruné?ov
Prvek
PWR
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
29285204

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.