dnes je pondělí 18. října 2021, svátek má Lukáš  6:28  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
ELEKTRÁRNY S MHD GENERÁTOREM
Začátky využití principu Magnetohydrodynamického generátoru na výrobu elektrické energie souvisí s Faradayovým objevem zákonu elektromagnetické indukce a sahají k jeho pokusům
v roce 1831. Faraday při svých pokusech měřil potenciál mezi dvěmi elektrodami ponořenými
do řeky Temže, tj. do proudící vody v magnetickém poli země. Pokusy byly neúspěšné.
Seriózní práce na průmyslovém využití MHD generátoru se datují do 50. let a realizovaly se zejména v USA, bývalém SSSR a ve Velké Británii. Původní očekávání velmi rychlého vyřešení problému se nesplnilo a výzkum v letech 1965-1970 ochaboval a pokračoval jen v bývalém SSSR. Po roce 1970 nastala druhá vlna zájmu o MHD generátor a výzkum dále pokračoval v mnohých státech.
Rozpracované jsou projekty MHD elektráren pracujících v otevřeném cyklu, používajících jako palivo zemní plyn, uhlí, mazut. V další perspektivě se očekává uplatnění MHD elektráren pracujících s uzavřeným cyklem, kde by pracovní látkou mohla být plazma (zdroj tepla - vysokoteplotní jaderný reaktor) nebo tekutý kov (zdroj tepla - rychlý reaktor).

 

Výstavba 1966 - 1971
Cyklus otevřený
Účinnost cca 50 %
Výkon 20,4 MW
Palivo zemní plyn a mazut
Tab.1 : Parametry MHD generátoru U-25 v Razani (Ruská federace)© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30279033

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.