dnes je úterý 26. října 2021, svátek má Erik  7:13  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
ATOMOVÝ ZÁKON
Atomovým zákonem nazýváme zákon o mírovém využívání jaderné energie. V tomto zákoně jsou upraveny všechny náležitosti související s využíváním jaderné energie na mírové účely. Jedná se například o povinnosti a práva právnických a fyzických osob při využívání jaderné energie, podmínky nakládání s radioaktivními odpady, podmínky jaderné bezpečnosti, působnost státního dozoru nad jadernou bezpečností a další. V České republice je to zákon č. 18/1997 Sb. - “Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů“, ve Slovenské Republice se jedná o zákon 130/1998 Zb. - “Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z.“.

Zákon č. 18/1997 Sb. upravuje:
a) způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření,
b) systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření,
c) povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod,
d) zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě jaderných škod,
e) podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady,
g) výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech vedoucích k ozáření a nad jadernými položkami.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30506306

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.