dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  9:16  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
EKONOMIKA ENERGETIKY
Ekonomika energetiky je obor zabývající se ekonomickými otázkami související s výrobou elektrické, tepelné a jiných druhů energie.
Tyto otázky musí být řešeny ve spojitosti s problematikou ekologie, tak aby platilo, že co je ekologické musí být také ekonomické.

 

Tab.1 : Typické charakteristiky elektráren

Elektrárna Typický výkon
MWe
Investiční náklady
USD/kWe
Doba výstavby
roky
Palivové náklady
USD/mil.BTU
jaderná 1200 2400 10 1,25
uhelná s práškovým uhlím 500 1400 6 2,25
uhelná s fluidním ložem atmosfer. 400 1400 6 2,35
plynová turbína 100 350 2 4,00
plynová s kombinovaným cyklem 300 600 4 4,00
kombin.cyklus se zplyňováním uhlí 300 1500 6 2,25
vodní přečerpávací 300 1200 6  
vodní konvenční 300 1700 6  
Energy Sources 1996, č.4, s.401

Tab.2 : Porovnání některých ukazatelů při výstavbě elektráren různých typů

Ukazatel Měrná jednotka Elektrárna
jaderná uhelná plynová vodní větrná sluneční***
typický výkon elektrárny MWe 400 -
1 400
300 -
1 000
50 - 250 10 - 600*
0,1 - 10**
0,1 - 0,5 0,001 - 0,010
potřeba plochy m2/Mwe 630 2 400 1 500 265 000 1 700 000 100 000
potřeba materiálu (beton,ocel,plasty) kg/MWh.r 90 50 50 535 255 355
doba potřebná k úhradě energie spotřebované při výstavbě měsíce 2,2 3,4 3,4 2-3 8-16 80-240
měrné investiční náklady DM/kWe 2 700 2 000   6 000-
12 000
4 000 20 000
náklady na výrobu el.energie DM/kWh 0,1 0,15   0,13-0,27 0,3 1,8-3,0
*   velká vodní elektrárna
**  malá vodní elektrárna
*** fotovoltaická
VGB Kraftwerkstechnik, 1990, č.2, s.106-114
ATW, 1993, č.8/9, s.599
Nuclear Energy, 1991, č.5, s.257

Tab.3 : Odhad nákladů na konečnou likvidaci komerčních jaderných elektráren

Typ reaktoru Země Výkon reaktoru
(MWe)
Odhad.náklady
mil.USD (1990)
PWR Belgie 1 390 207
PWR Finsko 2 x 440 237
BWR Finsko 2 x 735 198
PWR Francie 1 390 208
PWR Japonsko 1 160 225
BWR Japonsko 1 100 234
CANDU Kanada 600 238
PWR Německo 1 200 218
PWR Nizozemí 1 300 320
PWR Španělsko 950 268
PWR Švédsko 920 130
BWR Švédsko 780 152
PWR USA 1 175 120
PWR V.Británie 1 155 418
  Průměr : 216
Technical Report Series No 366, IAEA 1994, s.115-116
IAEA News Features No 8, Sept.1990© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30545006

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.