dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  10:38  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
ELEKTRICKÁ OCHRANA
Elektrická ochrana je zařízení, kterého hlavní úlohou je na základě sledování stavových veličin chráněného objektu dokázat identifikovat jeho okamžitý provozní stav, rozhodnout jestli jde o stav poruchový a v tom případě ochránit objekt působením na jeho akční členy. Akční členy chráněného objektu zabezpečí jeho odpojení od zdroje poruchy nebo zdroje napájení v čase, který minimalizuje škodlivé následky působení poruchy na objekt a takovým způsobem, aby poruchou nezasažená část elektrizační soustavy zůstala v provozu.

 

Všeobecné typy elektrických ochran:

  • Nadproudová ochrana - sleduje velikost elektrického proudu a zapůsobí při jeho neakceptovatelném zvýšení.
  • Rozdílová ochrana - sleduje celkovou hodnotu elektrického proudu vstupujícího a vystupujícího z objektu a na základě jejich rozdílu dokáže rozlišit provozní stav od poruchového.
  • Distanční ochrana - sleduje poměr napětí a proudu chráněného objektu a pokud se tato hodnota blíží k nule, tj. nastává zkrat, ochrana zapůsobí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30550258

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.