dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  9:07  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
Elektromagnetické pole je jednou z forem projevů hmoty a představuje vzájemně ovlivňující se proměnné elektrické pole a magnetické pole. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje působení mezi elektricky nabitými částicemi. Vzájemný vztah elektrického a magnetického pole je v tom, že libovolná změna jednoho z polí má za následek vznik druhého pole. Elektromagnetické pole se v prostoru šíří elektromagnetickými vlnami (viz elektromagnetické záření), které díky svojí konečné rychlosti nezmizí, pokud odstraníme jejich zdroj.

Elektromagnetické pole se ve vakuu opisuje napětím elektrického pole a magnetickou indukcí. V jiném prostředí je navíc potřebné uvést napětí magnetického pole a elektrickou indukci. Elektromagnetické pole je matematicky popsáno rovnicemi Maxwella.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30544845

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.