dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  10:53  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
ELEKTROMOTOR
Elektromotor je točivý elektrický stroj, který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou práci a zajišťuje pohon různých technologických zařízení - čerpadel, kompresorů, ventilátorů apod. Elektromotor je indukční točivý elektrický stroj, který má magnetický obvod rozdělený malou vzduchovou mezerou na stator a rotor. Indukční motor, podobně jako transformátor, pracuje
na principu elektromagnetické indukce. V statoru motoru se nachází třífázové vinutí, které se připojuje na zdroj střídavého třífázového proudu. Tento proud vytvoří statorové točivé magnetické pole, které indukuje časovou změnu v rotorovém vinutí napětí a to v něm přetlačí velký rotorový proud, protože rotorové vinutí je spojené nakrátko. Indukovaný rotorový proud vytvoří magnetické pole, které zapůsobí na magnetické pole statoru a vzájemným působením těchto polí začne na rotor působit síla, která začne otáčet rotor vůči statoru.

Rotor indukčního motoru nikdy nedosáhne takové otáčky, jaké má magnetické pole statoru, protože při těchto synchronních otáčkách se v rotorovém vinutí neindikuje žádné napětí a neteče rotorem proud, který by způsoboval existenci točivé síly. Otáčky rotoru jsou vždy menší jako otáčky točivého magnetického pole statoru, takže vzniká skluz. Uvedená skutečnost vede k tomu, že takový motor se v technické praxi nazývá asynchronní motor. Rozdílnost otáček se zabezpečí mechanickým zatížením rotoru. Při větším zatížení teče rotorem větší proud a otáčky motoru se zmenšují.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30550380

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.