dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  9:58  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
EMISE ŠKODLIVIN
Emise škodlivin představují vypouštění škodlivých znečisťujících látek ze zdroje do ovzduší. Škodliviny anorganického a organického původu unikají téměř při všech průmyslových výrobách
i při provozu jaderných elektráren (viz též heslo exhalace).

Vypouštění škodlivých látek do ovzduší

Tab.1 : Emise znečisťujících látek při provozu elektráren
  kg CO2 kg SO2 kg NO2 kg CO kg popela kg popílku
Při spálení 1 toe uhlí vzniká 4 800 6 11 4,5-20 220 1,4
Při spálení 1 toe topného oleje vzniká 3 100 20 6 6-30 0 0
Při spálení 1 toe zemního plynu (1120 m3) vzniká 2 300 téměř
0
4 0,5-3 0 0
Spalování uranu 0 0 0 0 0 0

1 tuna olejového ekvivalentu (toe) = 1,48 tuny měrného paliva (tmp)
15. Kongres Světové energetické rady (WEC), Madrid, 1992

 

Tab.2 : Porovnání spotřeby paliva a produkce odpadů při provozu jaderné a uhelné elektrárny o stejném výkonu
   Jaderná elektrárna
1 000 MWe
Uhelná elektrárna
1 000 MWe
Spotřeba paliva za rok (t) 35 2 000 000*
Potřeba kyslíku při spalování (t)   6 200 000
Emise NOx (t) 40 28 000
Emise CO2 (t)   6 600 000
Emise SO2 (t) zanedb. 57 000
Ostatní plyny (t)   2 000
Pevné odpady (t)   415 000
Vysoce aktivní odpady (t) 10  
Středně aktivní odpady (t) 400  
Nízko aktivní odpady (t) 600  

* černé uhlí. V případě hnědého uhlí se spotřebuje 4-6 mil.tun.
Pozn.: Uhelná elektrárna bez čistících zařízení
Propagační leták, IAEA Division of Public Information

 

Tab.3 : Emise škodlivých exhalací vypouštěných ročně elektrárnami o výkonu 1 000 MWe
  elektrárna Oxid uhličitý Oxidy síry Oxidy dusíku
uhelná 1600 70 25
plynová 920 0 15
olejová 1300 32 14
spalující dřevo 1320 1 7
jaderná * 50 3 1

* Jaderná elektrárna při svém provozu nevypouští žádné škodlivé plyny. Hodnoty zde uvedené se týkají výstavby.
Waltar, A.E. : America the Powerless, 1995

 

Tab.4: Globální emise CO2 v roce 1995
  Emise CO2 Počet obyvatel
(v milionech)
CO2 per cap
(mt/capital)
Percent of world
total
USA 5,228.52 263.06 19.88 23.7
Čína 3,006.77 1,200.24 2.51 13.6
Rusko 1 547.89 148.20 10.44 7.0
Japonsko 1 150.94 125.57 9.17 5.2
Německo 884.41 81.66 10.83 4.0
Indie 803.00 929.36 0.86 3.6
V.Británie 564.84 58.61 9.64 2.6
Kanada 470.80 29.61 15.90 2.1
Ukrajina 430.62 51.55 8.35 2.0
Itálie 423.82 57.27 7.40 1.9
Francie 362.02 58.14 6.23 1.6
      Korea 353.10 44.85 7.87 1.6
Polsko 336.11 38.61 8.70 1.5
Mexiko 327.56 94.78 3.46 1.5
     Afrika 320.88 41.46 7.74 1.5
Brazílie 287.48 159.22 1.81 1.3
Austrálie 285.99 18.05 15.84 1.3
Španělsko 246.98 39.21 6.30 1.1
Irán 232.99 64.12 3.63 1.1
Saudská Arábie 227.06 18.98 11.96 1.0
Indonésie 227.04 193.28 1.17 1.0
Kazachstán 185.58 16.61 11.18 0.8
Nizozemí 178.83 15.45 11.57 0.8
Thajwan 166.88 21.30 7.83 0.7
Turecko 160.50 61.64 2.60 0.7
Celkem 22,038.00

Energy Economist, 1997, č.193, Příloha, s.5

 

Tab.5 : Vývoj emisí CO2 v období 1860 až 1990
Rok mld.t CO2
1860 0,7
1880 1,1
1900 2,0
1920 3,5
1940 5,0
1960 9,0
1980 19,0
1990 22,0

Nuclear Engineering International, 1991, č. 447, s. 54

 

Tab.6 : Limity a skutečné výpustě plynných a kapalných radioaktivních odpadů z JE Dukovany
   Limit Skutečnost
1985 1988 1990 1992
Výpustě do vodotečí : tritium 22 TBq 8,5 13 20 19,3
Výpustě do ovzduší : vzácné plyny 4 100 TBq 0,25 1,3 0,1 1,12

Výpustě do vodotečí : korozní a štěpné produkty

2 000 MBq 12 295 186 99,8
Výpustě do ovzduší : radiojody 440 000 MBq 90 930 10 65
Výpustě do ovzduší : aerosoly 180 000 MBq 31 40 99 212

 

Tab.7 : Emise a měrné emise CO2 v zemích OECD v roce 1993
  Emise CO2 související
s energií,
(miliony tun)
HDP (miliardy USD (1990) Počet obyvatel
(v tisících)
Emise CO2/HDP
(v kg CO2/1000 USD(1990)
HDP/obyv. (USD) Emise CO2 na obyvatele (t)
Austrálie 283 309,3 17,840 915 17,337 15,9
Rakousko 57 166 7990 343 20,776 7,1
Belgie 113 196,8 10,010 574 19,660 11,3
Kanada 443 573,8 29,100 770 19,718 15,2
Dánsko 59 134 5200 440 25,769 11,3
Finsko 55 118,3 5090 470 23,242 10,8
Francie 368 1205 57,960 310 20,790 6,3
Německo 897 1718 81,410 520 21,103 11,0
Řecko 74 69 10,350 1072 6667 7,1
Irsko 33 50 3560 660 14,045 9,3
Itálie 408 1109 57,100 368 19,422 7,1
Japonsko 1091 3094 124,960 350 24760 8,7
Lucembursko 11 11 380 1000 28,947 28,9
Nizozemí 171 294,6 15,400 580 19,130 11,1
Nový Zéland 28 47 3460 596 13,584 8,1
Norsko 32 114,5 4337 280 26,401 7,4
Portugalsko 46 69 9860 667 6998 4,7
Španělsko 223 500,9 39,140 440 12,798 5,7
Švédsko 52 218,2 8770 240 24,880 5,9
Švýcarsko 43,2 223,3 6940 190 32,175 6,9
Turecko 150 173 59,490 867 2908 2,5
Spojené království 558 971 58,375 580 16,634 9,6
USA 5095 5765 260,730 880 22,111 19,5

Energy Policy, 1998, č. 10, s. 783

 

Tab.8 : Prognóza emisí CO2 ve světě [Gt uhlíku]
Země

Rok

1990 2000 2010
Severní Amerika 1488 1663 1859
Západní Evropa 972 1089 1206
Východní Evropa (včetně bývalého SSSR) 1297 1048 1293
Ázie (mimo Číny) a Oceánie 1012 1546 2241
Čína 655 889 1191
Latinská Amerika 258 329 465
Afrika 195 263 351
Svět 5877 6827 8606

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30549909

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.