dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  9:53  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
ENDOTERMICKÁ REAKCE
Pro uskutečnění endotermické reakce (chemické, jaderné) musíme dodávat energii (většinou tepelnou). V opačném případě se jedná o reakci exotermickou.

Příklad:
Jaderná reakce a + b ® d + e
kde a, b jsou částice nebo jádra do reakce vstupující; d, e jsou produkty reakce
Energie reakce je E = (ma + mb - md - me).c2 (Einsteinův vztah, m - hmotnost částice, c - rychlost světla).
Jestliže E > 0 jde o reakci exotermickou, jestliže E < 0 jde o reakci endotermickou.

Schéma reakcí endo- a exotermických


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30549808

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.