dnes je neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika  5:22  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
FOSILNĺ PALIVA
Látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) a plynná fosilní paliva (zemní plyn). Spalováním fosilních paliv se uvolňuje tepelná energie.

 

Tab.1:  Světové zásoby a zdroje fosilních paliv (v závorce % ověřených zásob)
černé uhlí: 9,3 bilionů t.m.p. (8 %)
hnědé uhlí: 3,8 bilionů t.m.p. (6 %)
ropa: 0,5 bilionů t.m.p. (40 %)
zemní plyn: 0,4 bilionů t.m.p. (38 %)

(ekvivalent t.m.p. je tuna měrného paliva, tj. 1 t uhlí s výhřevností 29,3 GJ)

 

Tab.2 : Odhadovaná životnost ověřených zásob fosilních paliv (roky)
       1988 1991 1992
Uhlí 224 239 250
Ropa 41 43 45
Zemní plyn 58 59 65

Energetika, 1995, č. 2, s. 47-54; Těploenergetika, 1990, č. 2, s. 2;
Nuclear Energy, 1993, č. 5, s. 328; Energia, 1997, září/říjen, s. 58

 

Tab.3 : Ověřené zásoby fosilních paliv, jejich roční spotřeba a životnost zásob
  Uhlí Ropa Zemní plyn
Ověřené zásoby (mil.toe) 532 451 k 1.1.91 137 898 k 1.1.93 131 326 k 1.1.93
Spotřeba v roce 1991 (miliony toe) 2 143 3 081 1 730
Životnost zásob (roky) 248 45 76

Energetika, 1995, č. 2, s. 47-54

Naleziště fosilních paliv na našem území


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30260257

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.