dnes je neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika  5:14  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
GALVANICKÝ ČLÁNEK
Galvanické články využívají chemickou reakci, při níž se uvolňuje energie ve formě elektrického pole. Při chemické reakci má molekula nově vzniklé sloučeniny menší energii než součet energií částí, z nichž vznikla. Galvanických článků existuje mnoho druhů. Některé se dají opakovaně nabíjet, protože elektrochemické děje, které v nich probíhají, jsou vratné. Galvanické články patří mezi primární články - můžeme z nich elektrický proud odebírat, aniž jsme ho předtím “dodali“.

Nejjednodušší galvanický článek se skládá z elektrolytu a dvou elektrod. Jako elektrolyt se používá kyselina sírová. Kladná elektroda je z mědi a záporná ze zinku. Po zředění kyseliny sírové vodou uvolňují molekuly vody pevnou vazbu molekul kyseliny, která se rozštěpí na kladné a záporné ionty. Mezi náboji je ale rovnováha a elektrolyt zůstává elektricky neutrální. Po ponoření zinkové elektrody do elektrolytu se začne zinek rozpouštět a jeho kationty nabíjí elektrolyt kladně. Zinková elektroda se nabíjí záporně a mezi kladnou a zápornou elektrodou se objeví napětí 1,05 V. Jestliže na svorky galvanického článku připojíme spotřebič, poruší se rovnovážný stav, elektrony se přes spotřebič odvádějí ze zinkové elektrody na elektrodu měděnou a vzniká tak elektrický proud.

Původní články byly mokré s tekutým elektrolytem. Dnes se nejvíce používají suché články, které mají mezi elektrodami pórovitou hmotu nasycenou elektrolytem.

  • Typy galvanických článků: suché Leclanchéovy články, alkalické a rtuťové články
  • Tvar: válcový, plochý a hranatý
  • Použití: kapesní svítilny, rozhlasové přístroje, přenosné vysílače a přijímače, další drobné přístroje denního použití.
První zdroje galvanického proudu: Článek Leclancheův, Bunsenův a Meidringův (zleva).

Princip Galvanického článku


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30260188

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.