dnes je neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika  5:49  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
GRAFITOVÉ BLOKY
Tuhý grafit ve tvaru bloků je rozmístěn v reaktoru tak, aby účinně zpomaloval neutrony. Protože moderační vlastnosti grafitu jsou horší než např. u těžké vody, je zapotřebí k dosažení stejného efektu zpomalení neutronů většího množství grafitu. Tato skutečnost ovlivňuje celkový rozměr aktivní zóny. Historicky první reaktor, který postavil Enrico Fermi se svými spolupracovníky r. 1942 v Chicagu, byl grafitem moderovaný reaktor. Podstatný vliv na vlastnosti grafitu má technologie výroby. Ozářením v aktivní zóně mění grafit svou krystalickou strukturu. Účinkem radioaktivního záření se tvrdost a pevnost grafitu zvětšuje, jeho tepelná a elektrická vodivost zmenšuje. Působením radioaktivního záření se mění i rozměry grafitových bloků - probíhá
tzv. radiační růst grafitu (dosahuje až několika procent).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30260558

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.