dnes je neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika  5:11  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
IMISE
Imise jsou charakterizovány množstvím a působením znečisťujících látek v prostředí a jsou vlastně důsledkem jejich emise. Například oxidy síry a dusíku za spalování fosilních paliv okyselují dešťovou vodu, přeměňují ji v kyselý déšť, který poškozuje rostliny a ovlivňuje škodlivě veškeré půdní procesy. Imise se staly vážným problémem ovlivňujícím samu existenci života na Zemi.

 

Biomasa 0
Sluneční energie 0
Geotermální energie 0
Jaderná energie 0
Hydraulická energie 0
Zemní plyn 1
Syrová ropa 1,42
Uhlí 1,93
Syntetická ropa 2,78
Syntetický plyn 2,94
Bitumenózní břidlice 3,44
Tab.1 : Emise uhlíku [t/tep] na jednotku energie z různých zdrojů energie

 

Země Rok Země Rok
1980 1991 1980 1991
USA 5,9 5,4 Východní Evropa 2,7 2,1
Kanada 5,0 4,4 SSSR 3,4 3,4
Japonsko 2,2 2,4 Latinská Amerika 0,6 0,6
Západní Evropa 2,4 2,2 Afrika 0,3 0,3
z toho Německo 3,8 3,2 Ásie (kromě Číny a Japonska) 0,3 0,4

Francie

2,5 1,9 Čína 0,4 0,6

Anglie

2,9 2,9      

Itálie

1,8 2,0 Svět 1,2 1,1
Tab.2 : Emise CO2 ve světě v letech 1980 a 1991 [tuny uhlíku na jenoho obyvatele]

 

Země

Rok

1990 2000 2010
Severní Amerika 1488 1663 1859
Západní Evropa 972 1089 1206
Východní Evropa (včetně bývalého SSSR) 1297 1048 1293
Ázie (mimo Číny) a Oceánie 1012 1546 2241
Čína 655 889 1191
Latinská Amerika 258 329 465
Afrika 195 263 351
Svět 5877 6827 8606
Tab.3 : Prognóza emisí CO2 ve světě [Gt uhlíku]

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30260169

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.