dnes je úterý 26. října 2021, svátek má Erik  6:59  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
JÁDRO ATOMU
Jádro atomu je velmi malé ve srovnání s celým atomem. Přesto je v něm soustředěna téměř celá hmotnost atomu. Protony jsou totiž 1836 krát a neutrony 1838 krát těžší než elektrony, které tvoří obal. Hmotnost jádra je dána součtem hmotností protonů a neutronů, které ho tvoří. Počet těchto částic určuje hmotnostní číslo. Jádro je elektricky kladně nabito, protože protony nesou kladný elektrický náboj.

Celkový počet nukleonů v jádře udává hmotnostní číslo (A), počet protonů Z, náboj (rovný Z.e, kde e je náboj elektronu) a zároveň atomové číslo příslušného prvku.
Poloměr jádra je roven R = r.A-1/3
, kde r = 1,5.10-15 m.
Atomové jádro je charakterizováno řadou dalších veličin, jako je např. spin, elektromagnetický moment, u radioaktivních atomových jader dále střední doba života a typ jejich rozpadu.


Jádro atomu kyslíku


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30506223

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.