dnes je úterý 26. října 2021, svátek má Erik  7:34  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
je největší elektrárnou v České republice s instalovaným elektrickým výkonem 1 760 MW. Nachází se 30 km jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. V elektrárně jsou ve dvou dvojblocích instalovány celkem čtyři tlakovodní reaktory typu VVER 440 - model V 213, každý o elektrickém výkonu 440 MW.
S výstavbou bylo započato v roce 1974. Změna projektu oddálila plné rozjetí stavby až na rok 1978. První reaktorový blok byl uveden do provozu 4. května 1985, poslední čtvrtý blok 20. července 1987. V blízkosti elektrárny bylo na řece Jihlavě vybudováno vodní dílo Dalešice s přečerpávací vodní elektrárnou o výkonu 450 MW. Vyrovnávací nádrž této vodní elektrárny slouží jaderné elektrárně jako zásobárna vody.
Elektrárna Dukovany je určena pro provoz v základním energetickém režimu. Každý rok dodává do sítě více jak 20 % elektrické energie vyrobené v České republice. Rozhodující pozornost je trvale věnována bezpečnosti provozu, která je navíc pod kontrolou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i příslušných mezinárodních organizací.
Do konce plánované životnosti této jaderné elektrárny zbývá ještě dvacet let provozu, během kterých bude průběžně probíhat jeho modernizace. Již dnes se ale díky vysoké kvalitě hlavních konstrukčních prvků elektrárny uvažuje o prodloužení její životnosti o deset let, tj. celkem na čtyřicet let provozu.
V areálu elektrárny se nachází úložiště nízko a středněaktivního odpadu. V roce 1995 byla v areálu elektrárny dokončena výstavba a po zkušebním provozu zahájen trvalý provoz suchého meziskladu vyhořelého paliva s kapacitou 60 kontejnerů CASTOR 440/84.

 

Tab.1 : Limity a skutečné výpustě plynných a kapalných radioaktivních odpadů z JE Dukovany
  Limit Skutečnost
1985 1988 1990 1992
Výpustě do vodotečí: t r i t i u m 22 TBq 8,5 13 20 19,3
Výpustě do ovzduší: vzácné plyny 4 100 TBq 0,25 1,3 0,1 1,12
Výpustě do vodotečí: korozní a štěpné produkty 2 000 MBq 12 295 186 99,8
Výpustě do ovzduší: r a d i o j o d y 440 000 MBq 90 930 10 65
Výpustě do ovzduší: a e r o s o l y 180 000 MBq 31 40 99 212

Bulletin ČsJF, 1993, č. 5/6

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30506602

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.