dnes je úterý 26. října 2021, svátek má Erik  7:00  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
KIRCHHOFFOVY ZÁKONY
Kirchhoffovy zákony představují spolu s Ohmovým zákonem základy teorie elektrických obvodů. Jeho první zákon říká, že celkový proud přicházející do uzlu je roven celkovému proudu vycházejícímu. Podle druhého zákona je součet součinů odporu a proudu pro každý elektrický prvek v obvodu roven elektromotorickému (napájecímu) napětí použitému v obvodu.

 

Kirchhoffův zákon

1. Kirchoffův zákon

 

Kirchhoffův zákon

2. Kirchoffův zákon

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30506231

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.