dnes je sobota 23. října 2021, svátek má Teodor  13:26  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
MODEL ATOMU
Model atomu je zjednodušená představa o jeho složení a stavbě. Podle Thompsonova modelu se elektrony pohybují ve spojitě rozprostřeném kladném náboji, který je rozdělen v celém objemu atomu. Pozdější planetární (Rutherfordův) model předpokládá, že kolem bodového kladně nabitého atomového jádra obíhají záporně nabité elektrony. Bohrův model zavádí v souladu s experimentálními poznatky přípustné (kvantové) dráhy. Vysvětlil základní vlastnosti spektra vodíkového atomu avšak jeho model je nepoužitelný pro složitější atomy i když umožňuje například vysvětlit intenzitu spektrálních čar. Současný popis atomu udává kvantová mechanika a atom je popsán vlnovou funkcí, která v sobě nese veškerou informaci o jeho vlastnostech. Vlnová funkce splňuje Schrödingerovu rovnici.

Bohrův model atomu vodíku            Planetární modely atomů vodíku a kyslíku

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30392702

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.