dnes je sobota 23. října 2021, svátek má Teodor  14:12  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
ODSIŘOVACÍ JEDNOTKA
Odsiřovací jednotkou nazýváme zařízení, které se instaluje mezi kotel a komín uhelné elektrárny a jehož úkolem je zachytit SO2 ve spalinách. Úkolem odsiřovacího zařízení je tedy odsiřování spalin. Procesy odsiřování spalin patří mezi nejrozšířenější způsoby snižování emisí SO2. Ve světě je známo zhruba 200 odsiřovacích metod, které jsou v různých stádiích vývoje či realizace. K výhodám odsiřovacích jednotek patří, že je lze použít u zařízení existujících i nově budovaných. Většinu odsiřovacích procesů lze zařadit až na konec spalovacího cyklu, tj. za kotel, a tím prakticky nezasahovat do výroby elektrické energie a tepla. Odsiřovací jednotky jsou schopny pracovat v poměrně širokém rozsahu kvality a množství odsiřovaných spalin.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30393162

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.