dnes je pondělí 18. října 2021, svátek má Lukáš  7:24  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
PLYN
Plyn je, stejně jako kapalina, látka lišící se od pevných látek možností vzájemného volného posouvání molekul. S kapalinou má dále plyn společnou snadnou proměnlivost tvaru při stálém objemu, ale liší se od ní rozpínavostí a snadnou stlačitelností.
Ve fyzice se často používá pojem ideální plyn, tj. plyn složený z velkého počtu velmi malých kulovitých částic o stejné hmotnosti, dokonale pružných a hladkých, bez vzájemného působení, s výjimkou srážek. Ideální plyn se řídí stavovou rovnicí P.V = n.R.T (p - tlak, V - objem, n - látkové množství, R - plynová konstanta, T - termodynamická teplota). V reálném plynu se předpokládá vzájemné působení mezi molekulami.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30280321

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.