dnes je pondělí 18. října 2021, svátek má Lukáš  7:23  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
POVRCHOVÝ DŮL
V povrchovém dole se uhlí dobývá z uhelných slojí, které se nacházejí ne příliš hluboko pod povrchem (až do několika desítek metrů). Z povrchu je nutno odvést veškeré nadložní horniny pokrývající uhlí a uložit je někde v blízkosti na tzv. výsypku. Při obrovských množstvích přemisťované zeminy, rozsáhlém a hlubokém uhelném lomu pak oblast povrchového dobývání získává vzhled smutné měsíční krajiny.
Povrchové dobývání je však levnější a ekonomičtější než dobývání hlubinné (viz heslo hlubinný důl). Dá se jím vytěžit téměř 100 % uhelných zásob, což je při hlubinné těžbě nemožné. Pokud se při těžbě postupuje uvážlivě, nemusí být konečné škody na tváři krajiny příliš vysoké. Vytěžené povrchové doly je možno rekultivovat, tak aby mohly sloužit jiným účelům.

SKRÝVKA, TĚŽBA A DOPRAVA   
Pod pojmem skrývka se rozumí odstranění nadložních vrstev horniny nad uhelnou slojí a jejich doprava na co nejbližší místo, kde by nepřekážely těžbě. Provádí se lopatovými, kolesovými nebo korečkovými rýpadly s co nejvyšším výkonem.
Pro dopravu se vesměs používají široké pásové dopravníky, často o délce několika kilometrů.
K nejmohutnějším zařízením pro těžbu skrývky patří technologické celky, skládající se z obřích kráčejících korečkových rýpadel, spojených s pásovým mostem dopravujícím horninu od rýpadla.  Po odstranění nadloží se uhlí dobývá rovněž rýpadly. Ta jej nakládají přímo v jámě uhelného lomu bud na velkokapacitní nákladní automobily, nebo do železničních vagónů na provizorním kolejišti.  I když se i uhelné lomy musí odvodňovat a některé zvláště hluboké lomy se musí i uměle větrat, je těžba mnohem jednodušší než hlubinná. Je náročná na dobrou organizaci, neboť se většinou pracuje v nepřetržitém plynulém pracovním cyklu.

Povrchový důl


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30280309

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.