dnes je úterý 26. října 2021, svátek má Erik  7:05  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
RIZIKO
Pod pojmem riziko se rozumí uvažované následky určité události za jednotku času. Tak například riziko smrtelného úrazu jednotlivce při dopravní nehodě za rok je v USA 3.10-4. Znamená to tedy, že z 10.000 účastníků dopravní nehody zemřou v důsledku smrtelného úrazu tři. Hodnota rizika se spočítá jako násobek frekvence události (tj. výskyt události za jednotku času) a velikosti události (tj. následky na jednu událost). V této souvislosti je zajímavé připomenout postoj společnosti proti riziku na základě dlouhodobých zkušeností.
Společnost se všeobecně staví k jedné události - havárii s velkými následky, nepříznivěji než k velkému počtu událostí - havárie s malými následky, i když společenské riziko je z nich stejné. Jako příklad možno vzpomenout ohlas médií například na velkou leteckou katastrofu na jedné straně a na každodenní automobilové havárie na straně druhé.


Tab.1 :
Snížení očekávané délky života u dobrovolných rizik (ve dnech)

Kouření u mužů 2590
Kouření u žen 1530
Nemírné pití alkoholu 365
Autonehody 207
Nemírné používání drog 125
Sebevraždy 115
Jízda v malých autech oproti větším 70
Zacházení se střelnými zbraněmi 7
Kniha : Waltar, A.E. - America the Powerless, 1995

 

Tab.2 : Snížení očekávané délky života u nedobrovolných rizik (ve dnech)

Všechny nehody 366
Znečištěný vzduch 77
Jedy, udušení 52
Radon v domech 29
Pády 28
Utonutí 28
Požáry, popáleniny 20
Bydlení v blízkosti jaderné elektrárny 0,4
Jaderná energetika 0,05
Kniha : Waltar, A.E. - America the Powerless, 1995

 

Tab.3 : Přehled o těžkých haváriích souvisejících s přeměnou energie v období 1969 až 1986

Zdroj energie Počet
havárií
Příčina Počet mrtvých
na havárii v průměru na rok
uhlí 62 důlní neštěstí 10 - 434 200
ropa 6 převrácení ropné plošiny 6 - 123  
  15 požáry/exploze v rafinériích ropy 5 - 145 25
  42 požáry/exploze během přepravy 5 - 500 90
zemní plyn 24 požáry/exploze 6 - 452 80
vodní energie 28 přepad vody z přehrady 11 - 2500 200
jaderná energie 1 Černobylská havárie 31  
Nuclear News, 1991, č.5, s.106

 

Tab.4 : Snížení očekávané délky života při výrobě elektrické energie z různých zrojů (ve dnech)

Uhlí 23
Ropa 4
Zemní plyn 2,5
Sluneční energie 1
Vodní energie 0,2
Jaderná energie 0,05
Kniha : Waltar, A.E. - America the Powerless, 1995

 

Tab.5 : Trvale existující rizika a z nich vyplývající počty úmrtí

Druh rizika Počet úmrtí na rok/1 milion obyv.
Přirozené nemoci 10 000
Nemoci kuřáků 2 000
Nehody všeho druhu 500
Dopravní nehody 300
Sebevraždy 200
Elektřina (nehody v průmyslu,službách a v domácnostech) 20
Tepelné elektrárny spalující fosilní paliva (emise SO2) 3
Přírodní katastrofy 1
Jaderné elektrárny (vypočtená úmrtí na rakovinu) 0,1
Marek J. a kol.: Jaderná energetika, člověk a životní prostředí.
Panorama, Praha 1987

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30506262

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.