dnes je pondělí 18. října 2021, svátek má Lukáš  6:33  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
SIEMENS AG
Logo Siemens AGZa více než 150 let se firma Siemens stala jednou z největších firem zabývajících se elektrotechnikou a elektronikou.
Ve svých 16 divizích zaměstnává více než 440 000 pracovníků. Celkový objem nových objednávek se v obchodním roce 1998/99 (1. 10. 1998 -30. 9. 1999) zvýšil o 14 % na 136 mld DEM. Celosvětový obrat koncernu stoupl o 14 % na 134,3 mld DEM. Čistý zisk stoupl o 37 % na 3,64 mld DEM. Mimo SRN pracuje více než polovina všech zaměstnanců.
Siemens pokrývá, jako jediná firma na světě, celé spektrum elektrotechniky a elektroniky. Její aktivity se soustřeďují do sedmi hlavních oblastí: energetika, průmysl, informace a komunikace, zdravotnictví, doprava, součástky a světlo a kromě toho vyrábí elektrické spotřebiče pro domácnost.
Na investice vydává firma v průměru 8 - 9 % obratu, přibližně stejnou částku věnuje na výzkum, vývoj a vzdělání. Znamená to, že k udržení svého postavení v absolutní světové špičce, a tím i k zajištění své budoucnosti, vydává ročně 16 - 18 % z obratu. Tři čtvrtiny obratu jsou realizovány ve výrobcích, které byly vyvinuty a zavedeny do výroby v posledních pěti letech.
Adresa stránky - www.siemens.de.

SIEMENS s.r.o. - zastoupení v České republice
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel: 02/3303 1111, fax: 02/3303 1112, Call Center: 02/3303 3303
e-mail: call-center@rg.siemens.cz, hotmail@rg.siemens.cz
www.siemens.cz

Siemens patří mezi tři největší světové elektrotechnické a elektronické koncerny. V Evropě zaujímá první místo. V České republice je - měřeno obratem - největším elektrotechnickým a elektronickým podnikem. Funkci tzv. zemské společnosti Siemens plní v České republice firma Siemens s.r.o., která zastupuje většinu divizí koncernu:

PRŮMYSL

 • Investiční celky a technicko-inženýrské služby (ATD) : elektrotechnika a automatizace pro všechna průmyslová odvětví, systémy pro zajištění provozu a bezpečnosti silničního provozu a letišť, systémy kontroly přístupu a dohledu budov, technicko-inženýrské služby
 • Automatizační technika a technika pohonů (A&D) : automatizační systémy pro řízení a regulaci procesů, CNC systémy a pohony pro obráběcí stroje a roboty, řízení výroby, měřicí a zkušební technika, pohony s konstantním i regulovaným počtem otáček, standardní nízkonapěťové motory, automatizace provozu budov, jističe, proudové chrániče, nízkonapěťová spínací technika
 • Výrobní a logistické systémy (PL) : systémy povrchové montáže a další systémy pro výrobu elektronických výrobků, komplexní řešení pro automatizaci logistiky výroby, skladů, poštovních služeb a manipulaci se zavazadly

ENERGETIKA

 • Výroba energie (KWU) :- zařízení na výrobu energie z fosilních, jaderných a obnovitelných zdrojů, spalovny, řídicí systémy pro všechny uvedené obory
 • Přenos a rozvod elektrické energie (EV) - přístroje a rozváděče vn a vvn, výkonové a distribuční transformátory, ochrany, řídicí a měřicí systémy, elektroměry, projekty a dodávky vn a vvn rozvoden na klíč, služby a servis

INFORMACE A KOMUNIKACE

 • Informace a komunikace - produkty (CD) :telefonní přístroje, mobilní telefony, servis telefonních přístrojů
 • Informace a komunikace - sítě (ICN): konvergence hlasu a dat v pevných sítích prostřednictvím řešení SURPASS (veřejné sítě) a HiPath (podnikové sítě), přístupové sítě FastLink, přenosové systémy SDH, DWDM, realizace sítí LAN, WAN, mobilní sítě standardu GSM 900, 1800, GSM-R, GPRS a inteligentní sítě, kabelážní systémy, poradenství a servis, kompletní zákaznická řešení

DOPRAVA

 • Dopravní technika (VT) : - systémy řízení provozu v dálkové, příměstské a místní dopravě, elektrizace železnic, vozidla metra a tramvaje, lokomotivy, trakční jednotky a osobní vozy, komplexní systémy na klíč
 • Automobilová technika (AT) - elektronické, elektrické a elektromechanické komponenty a systémy automobilové techniky

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Medicínská technika (MED) - přístroje, systémy a zařízení pro rentgenovou diagnostiku, angiografii, počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci, nukleární medicínu, ultrazvuk, diagnostiku, radiační terapii, terapii pomocí rázových vln, umělou ventilaci a narkózu, pacientské monitorování, kardiologii, elektrofyziologii, kompletní řešení v oblasti informačních technologií a archivace obrazů
 • Audiologická technika (sro): prodej a servis sluchadel pro sluchově postižené, zařízení pro vyšetřování poruch sluchu (audiometry, tympanometry apod.)

SOUČÁSTKY

 • EPCOS AG: kondenzátory, odrušovací součástky, feritová jádra s příslušenstvím, termistory, varistory, součástky z mikrovlnné keramiky, SMD rezistory, součástky s povrchovou vlnou, bleskojistky
 • Albatross Project GmbH: systémy EMC
 • Oddělení mezinárodního nákupu (SPLS) - nákup výrobků a služeb v ČR a východní Evropě pro export (strojírenské výrobky, engineering, elektro, vývoj software)

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30279164

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.