dnes je pondělí 18. října 2021, svátek má Lukáš  5:33  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
STŘÍDAVÉ ELEKTRICKÉ VELIČINY
Střídavé elektrické veličiny je možno opsat funkcí sinus nebo cosinus. Takový průběh veličin nazýváme harmonický. Střídavé elektrické veličiny jsou na rozdíl od stejnosměrných proměnné, mění se tím i magnetické a elektrické pole, takže se projevuje jev elektromagnetické indukce.
V praktické elektrotechnice našich elektrorozvodů mají všechny střídavé průběhy nominální frekvenci 50 Hz.
Pro potřebu porovnání střídavých veličin navzájem, případně střídavých a stejnosměrných elektrických veličin, jsou stanovené hodnoty, prostřednictvím kterých je možné takové porovnání udělat. Jedná se o tzv. určující hodnoty střídavého průběhu - střední hodnotu střídavého průběhu, střední hodnotu dvojcestně usměrněného střídavého průběhu a efektivní hodnotu střídavého průběhu.

Časový průběh střídavé elektrické veličiny x možno opsat následujícím vztahem:
x(t) = X
m.sin(w.t + jx), kde Xm je maximální hodnota veličiny, w = 2.p.f - kruhová rychlost,
jx - fázový posun veličiny x.
Střední hodnota střídavého průběhu - pro harmonický průběh střídavé veličiny je rovná nule Střední hodnota dvojcestně usměrněného střídavého průběhu - pro harmonický průběh střídavé veličiny je Xs = (2/
p).Xm
Efektivní hodnota střídavého průběhu - pro harmonický průběh střídavé veličiny je

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30278360

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.