dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  10:35  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Trvale udržitelný rozvoj je pojem označující schopnost lidstva rozvíjet se trvale udržitelným způsobem, tj. zajišťovat svoje současné potřeby, tak aby nebyly omezeny možnosti příštích generací uspokojovat jejich potřeby. Pro trvale udržitelný globální rozvoj je nezbytné, aby ti bohatší přijali životní styl, který odpovídá ekologickým možnostem naší planety. Dále je nezbytné zesouladit růst světové populace a možnosti ekosystému Země pro její obživu. Z toho důvodu je například nutné zpomalit průměrný růst světové populace.

 

Tab.1 : Počet obyvatel, dostupná zemědělská půda a spotřeba energie v roce 1990 podle hlavních oblastí světa

Oblast Počet obyvatel
(mil.osob)
Plocha zemědělské půdy (mil.ha) Spotřeba energie
(mil. toe)
Sevemí Amerika 276 1833 2 277
Západní Evropa 454 355 1379
Východní Evropa a SNS 389 2 342 1637
Japonsko a Austrálie 144 827 503
Hosp. vyspělé země 1263 5 357 5 796
Latinská Amerika 448 2 016 417
Střední východ a severní Afrika 271 1 190 294
Subsaharská Afrika 501 2 363 291
Pacifická oblast a jihovýchodní Asie 1663 1281 1091
Jižní Asie 1 146 752 498
Rozvojové země 4 029 7 602 2 591
Svět celkem 5 292 12 959 8 387
Renewable Energy Sources: Opportunities and Constraints 1990-2020.
World Energy Council 1993.

Tab.2 : Počet obyvatelstva ve světě a dostupná zemědělská půda v období 1970 - 2000

  1970 1981 1990 2000
Zemědělská půda, mil.km2 13,30 13,60 13,00 14,00
Počet obyvatel, miliardy osob 3,70 4,50 5,30 6,30
Zem.půda na 1 obyvatele (m2/ob.) 3 600 3 000 2 450 2 200
STI/PUB/754, IAEA 1988, s.4

Tab.3 : Doba zdvojnásobení počtu obyvatel na Zemi

Rok Počet obyvatel (miliardy) Období, v němž došlo
ke zdvojnásobení
Doba zdvojnásobení
1820 1 1820 - 1930 110 let
1930 2 1930 - 1976 46 let
1960 3 1960 - 1998 38 let
1976 4   
1987 5
1998 6
Energie - problémes - enjeux - avenir. Forum Suisse de l´Energie. 1991

Tab.4 : Odhad vývoje počtu obyvatel na Zemi do roku 2015

Oblast
světa
1993 2000 2015
mil.osob Přírůstky
za rok (%)
mil.osob Přírůstky
za rok (%)
mil.osob Přírůstky
za rok (%)
Sev.Amerika 285 1,00 302 0,80 330 0,70
Lat.Amerika 466 2,13 534 1,97 679 1,55
Záp.Amerika 437 0,27 452 0,47 480 0,40
Vých.Evropa 419 0,74 430 0,39 450 0,30
Afrika 767 3,43 967 3,36 1 475 2,83
Střední východ a jižní Asie 1 369 2,31 1 601 2,26 2 069 1,66
Jihovýchodní Asie a Pacifik 348 2,00 393 1,76 465 0,90
Dálný východ 1 558 1,49 1 697 1,23 1 923 0,71
Svět celkem 5 650 1,79 6 376 1,74 7 872 1,38
Reference Data Series No 1, IAEA 1994, Elektricity and Nuclear
Power Estimates for the Period up to 2015.

Tab.5 : Vývoj počtu a přírůstků obyvatelstva na Zemi

rok Počet obyvatel (mil.osob) Roční přírůstky (%)
10 000 let př.Kr 5  
kolem r.1 250 0,04
1650 545 0,04
1750 728 0,29
1800 906 0,45
1850 1 171 0,53
1900 1 608 0,65
1950 2 486 0,91
1970 3 632 2,09
1980 4 500 1,85
1985 4 818 1,82
1990 5 292 1,68
1993 5 650 1,79
2000 6 376 1,74
2010 7 351 1,43
2015 7 872 1,38
Reference Data Series No 1, IAEA 1994, Elektricity and Nuclear
Power Estimates for the Period up to 2015.

Tab.6 : Vývoj počtu obyvatel ve světě podle regionů (v milionech osob)

    1950 1970 1990 1993
Svět celkem 2520 3697 5285 5544
Afrika 224 364 633 689
Severní Amerika 166 226 278 287
Latinská Amerika 166 283 440 465
Asie 1403 2147 3186 3350
Východní Evropa 221 276 310 310
Západní Evropa 328 380 412 416
Oceánie 12,6 19,3 26,4 27,7
Korea   32 43 44
Energy Policy, 1998, č. 7, s. 519-526

Tab.7 : Makroekonomické ukazatele zemí východní Evropy

Země Obyvatelstvo (miliony) HDP/obyv. (USD,1996) Spotřeba energie (tis.t,1994) Spotřeba energie
na obyvatele (kgoe, 1994)
Čistý dovoz energie jako % ze spotřeby (1994) Instalovaný výkon elektráren v MWe (1995)
Albánie 3,2 770 1350 422 28 779
Arménie 3,7 620 2500 667 87 2766
Azerbajdžán 7,5 480 10 545 1414 - 41 5240
Bělorusko 10,4 2170 27 881 2692 89 7210
Bosna a Hercegovina 4,4 NA - - - -
Bulharsko 8,4 1190 23 500 2786 63 12 090
Chorvatsko 4,8 3830 5051 1057 28 3584
Česká republika 10,3 4620 40 324 3902 13 13 850
Estonsko 1,5 3040 5325 3552 42 3290
Gruzie 5,4 850 3098 572 81 4560
Maďarsko 10,3 4180 25 191 2455 44 6980
Kazachstán 16,8 1310 62 368 3710 - 16 18 900
Kirkízie 4,5 570 3197 715 76 3630
Litva 2,5 2310 4469 1755 88 1975
Lotyšsko 3,7 2290 8164 2194 80 5460
Makedonie 2,1 920 - - - 855
Moldova 4,3 600 4185 962 99 3000
Polsko 38,5 3220 98 800 2563 5 29 640
Rumunsko 22,7 1440 39 782 1750 27 22 060
Rusko 148,3 2400 599 027 4038 - 52 214 690
Slovensko 5,3 3390 - - - 7120
Slovinsko 2,0 9160 2995 1506 19 2599
Tadžikistán 5,8 330 3695 642 55 4440
Turkmenistán 4,4 940 14 090 3198 - 116 3950
Ukrajina 51,9 1180 170 910 3292 43 54 240
Uzbekistán 22,4 1010 42 209 1886 3 11 820
Power Economics, 1998, -. 7, s. 35

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30550232

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.