dnes je neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika  5:12  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
UHELNÉ PARNÍ ELEKTRÁRNY
Elektrárna využívající k přeměně tepla uvolněného spalováním uhlí v elektrickou energii parní cyklus. Nejrozšířenějším současným typem jsou elektrárny spalující práškové uhlí v granulačním ohništi. Hlavním problémem zůstává negativní vliv na životní prostředí (exhalace popílku, oxidů síry a dusíku). Schéma uhelné parní elektrárny

 

Instalovaný výkon 500 MW
Parní instalovaný výkon 1 600 t/h
Tlak páry 17, 8 MPa
Teplota páry 540 °C
Tab.1 : Parametry největší české uhelné parní elektrárny Mělník III

 

Viz.Tab.1 : Emise znečisťujících látek při provozu elektráren

Viz.Tab.2 : Porovnání některých ukazatelů při výstavbě elektráren různých typů


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30260174

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.