dnes je čtvrtek 28. října 2021, svátek má Státní svátek  9:36  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
VÝKON
Z hlediska fyzikálního výkon představuje podíl práce vykonané v určitém časovém úseku a tohoto časového úseku. Příkonem se rozumí výkon přiváděný a výkonem výkon odváděný. Jednotkou výkonu je watt a dříve se též používala jako jednotka jeden kůň, což je 735,5 W. Dále se rozeznává výkon okamžitý, jmenovitý (daný parametry stroje), měrný (vztažený na jinou veličinu), instalovaný.
Z hlediska elektrotechnického je výkon veličinou úměrnou součinem elektrického napětí a elektrického proudu. Rozeznává se činný výkon [W], zdánlivý výkon [VA], jalový výkon [VAr], jmenovitý výkon, instalovaný výkon, pohotový výkon.
Výkonem se též označuje množství přeneseného média za jednotku času, např. výkon
u plynovodů v m
3/s.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30549577

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.