dnes je neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika  4:21  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
SYNCHRONNÍ ALTERNÁTOR
Synchronní alternátor je elektrický stroj - generátor, který mění energii mechanickou v energii elektrickou při využití točivého magnetického pole. Alternátor je zdrojem střídavého proudu a napětí. Jestliže turbína nebo jiný pohon otáčí rotorem a v jeho budícím vinutí prochází stejnosměrný proud, vzniká točivé magnetické pole, které v trojfázovém vinutí statoru vyvolá (indukuje) trojfázové střídavé napětí. Druhé točivé magnetické pole vyvolá střídavý proud, který začne procházet trojfázovým vinutím statoru při připojení alternátoru ke spotřebiči. Stroj se nazývá synchronní, protože obě točivá magnetická pole se otáčejí se stejnými otáčkami (tj. synchronně). Trojfázové synchronní transformátory představují v současné době hlavní zdroje elektrické energie v elektrárnách.

Konstrukce:
Ve statoru alternátoru, který se podobá dutému válci, je magnetický obvod složený z plechů.
Na vnitřním obvodu plechů jsou drážky s měděnými vodiči, které vytvářejí trojfázové vinutí. Začátky vinutí jsou připojeny na svorky alternátoru, odkud se střídavý elektrický proud odebírá a vede se do rozvodny a dále ke spotřebitelům. Podle konstrukce rotoru se synchronní stroje dělí na stroje s vyniklými póly a hladkým rotorem. Hladký rotor se používá u turboalternátorů, protože při otáčkách 3000 ot./min. dochází ke značným odstředivým silám. Rotor je vyroben z jednoho kusu oceli a má tvar hladkého válce s podélnými drážkami po obvodu, kde je uloženo budící vinutí napájené stejnosměrným proudem. U hydroalternátorů se používá rotor s vyniklými póly. Vzhledem k tomu, že hydroalternátor je pomaluběžný stroj je u něj možno využít krátký rotor
s velkým průměrem.

Synchronní stroj Konstrukce synchronního stroje:
1) stator, 2) rotor, 3) magnetický obvod statoru, 4) statorové vinutí, 5) rotorové vinutí, 6) póly, 7) sběrací kroužky, 8) hřídel.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30259746

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.