dnes je pondělí 25. října 2021, svátek má Beáta  16:01  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání
URAN
Uran je přirozený radioaktivní prvek s několika izotopy používanými jako jaderné palivo. Dosud jsou známy izotopy uranu hmotnostních čísel 227 až 240, z nichž v přirozené izotopní směsi se vyskytují mateřské nuklidy uranové a aktiniové řady (U-238 a U-235) a dceřinný produkt uranové řady (U-234). Přírodní směs izotopů uranu se skládá z 99,3 % U-238 a 0,7 % U-235. Praktický význam izotopů uranu spočívá ve štěpnosti U-235 a U-233 tepelnými neutrony a ve schopnosti udržet řetězovou reakci.

 

Chemický prvek patří mezi aktinoidy
Oxidační číslo 3-6
Atomové číslo 92
Relativní atomová hmotnost 238,029
Teplota tání 1132 °C
Teplota varu 3818 °C
Hustota 19 g/cm3 (25 °C)
Tvrdost 6,0
Rudy Uranin s příměsemi
Poloměr jádra R = 1,3 x 10-15 * A-1/3, A = 235 (hmotnostní číslo)


Tab.1 : Světová produkce uranu v období 1970 až 1994 (v tU)

  Země západního světa Všechny země
1970 18 611  
1975 19 080  
1980 43 965  
1985 34 935  
1986 37 212  
1987 36 686  
1988 36 420 59 927
1989   57 420
1990   50 129
1991   44 141
1992   36 246
1994   28 360
Atomwirtschaft, 1994, č. 6, s. 449-451 ;
Atomnaja těchnika za rubežom, 1997, s. 10, s. 15

Tab.2 : Země s největší produkcí uranu v roce 1992 a 1994 (v t U)

Země 1992 1994 Kumulovaně do roku 1992
Kanada 9297 9560 257 692
Niger 2964   56 575
Rusko 2900 2300 190 000*
Kazachstán 2800 2100  
Uzbekistán 2700 2500  
Austrálie 2334 2100 54 143
USA 2200 1300 339 290
Francie 2149 1000 68 174
Namibie 1684 1700 56 682
JAR 1669 1600 143 302
Ostatní   4200  
Svět celkem 36 246   28 360
* Bývalý Sovětský svaz
Atomwirtschaft, 1994, č. 6, s. 449-451
Atomnaja těchnika za rubežom, 1997, č. 10, s. 15

Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999 - 2002

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30493530

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.