dnes je čtvrtek 16. září 2021, svátek má Ludmila  21:48  
    Encyklopedie Energie  -> Pokusy
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
ELEKTŘINA Z CITRÓNU

   Má-li obvodem procházet trvalý elektrický proud, potřebujeme zdroj elektrického napětí. Zhotovíme si několik jednoduchých galvanických článků a prozkoumáme jejich vlastnosti.

Základní potřeby:

  • elektrody z různých kovů
  • sklenice
  • citron, citronový koncentrát, ocet, soda, kuchyňská sůl apod.
  • voltmetr, vodiče
  • kalkulačka s displejem LCD

Provedení pokusu:

 

   Galvanický článek se skládá ze dvou různých elektrod a elektrolytu. Jako elektrody použijeme odřezky kovů (měděný či hliníkový drát, hřebík, pozinkovaný plech ...), elektrolytem budou různé roztoky. Elektrody můžeme zapíchnout i do ovocných plodů a vyrobit třeba "citronový" nebo "jablečný" článek.  

Voltmetrem připojeným k elektrodám budeme zjišťovat velikost napětí různých článků v závislosti na druhu elektrod, jejich rozměru, druhu elektrolytu a jeho koncentraci. Naměřené hodnoty při různých kombinacích elektrod a elektrolytů zapíšeme do tabulky:

1. elektroda 2. elektroda elektrolyt napětí (V)
měď hliník ocet 0,35
. . . . . . . . . . . . . . . .

Tyto jednoduché články nemohou dodávat do obvodu dostatečně silný proud a proto nemohou napájet např. žárovku kapesní svítilny. Pokud však zapojíme 2 - 3 články do série, získáme větší napětí a můžeme rozsvítit svítivou diodu LED. Pokud se nerozsvítí, přehodíme přívodní vodiče. Našimi galvanickými články však můžeme napájet i kalkulačku nebo hodinky s displejem z kapalných krystalů, které mají nepatrnou spotřebu. Zase ovšem musíme dát pozor na správnou polaritu článku.

O existenci elektrického napětí se můžeme přesvědčit také vlastním jazykem: k elektrodám připojíme delší vodiče a jejich konce přiložíme na jazyk. Pocítíme jemné svědění, které svědčí o procházejícím elektrickém proudu. Tímto způsobem však nikdy nezjišťujeme napětí skutečných zdrojů!

 

Trochu teorie:

   První galvanický článek sestrojil Alessandro Volta. Jako elektrody použil měď a zinek, elektrolytem byl zředěný roztok kyseliny sírové. Nejběžnějším galvanickým článkem je tzv. suchý článek se zápornou zinkovou a kladnou uhlíkovou elektrodou, elektrolytem je v něm roztok salmiaku, depolarizátorem je burel. Depolarizátor v galvanických článcích odstraňuje zplodiny chemických reakcí a prodlužuje jejich životnost. Vybité galvanické články obsahují nebezpečné látky a proto nepatří do běžného odpadu.

Kromě primárních galvanických článků se používají také akumulátory, které můžeme opakovaně mnohokrát nabíjet a získat z nich tak podstatně víc elektrické energie. Olověný akumulátor najdeme v každém automobilu, malými NiCd akumulátorky se napájí např. walkmany nebo kapesní svítilny.

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
29285656

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.