dnes je čtvrtek 16. září 2021, svátek má Ludmila  20:15  
    Encyklopedie Energie  -> Pokusy
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
POPULÁRNÍ OBVOD

   K letnímu táboru patří také bojové hry a posílání zpráv napsaných Morseovou abecedou. Nácvik morseovky usnadní jednoduché pípátko, které si snadno postaví i začínající elektronik.

Základní potřeby:

  • integrovaný obvod NE555 s objímkou
  • elektronické součástky podle rozpisu
  • piezoelektrický měnič nebo reproduktorek
  • krabička
  • plochá nebo devítivoltová baterie

Konstrukce přístroje:

   Už přes dvacet let se na stránkách elektronických časopisů objevují náměty na využití jednoho z nejpopulárnějších integrovaných obvodů, který má označení NE555. Tento obvod se nejčastěji používá ke konstrukci astabilních nebo monostabilních multivibrátorů. Jsou to například různé generátory signálů a časové spínače.
   Pro zapojení je vhodné použít odřezek tzv. univerzálního plošného spoje, na kterém jsou vyleptány vodivé dráhy, vývody elektronických součástek se vkládají z opačné strany a připájí k plošnému spoji. Rozvržení součástek na destičce si necháme raději navrhnout zkušenějším kamarádem.

Číslování vývodů integrovaného obvodu začíná u malé prohlubně v jeho plastovém pouzdře, napájecí napětí může být v rozmezí 3 až 15 V. Na výstupu použijeme buď miniaturní reproduktorek s impedancí aspoň 16 ohmů, telefonní sluchátko nebo piezoelektrický měnič známý např. z digitálních hodinek nebo budíků. Všechny odpory a kondenzátory jsou v miniaturním provedení.Po propojení všech součástek podle schématu a náčrtu zasuneme do objímky integrovaný obvod, připojíme baterii a vyzkoušíme funkci přístroje. Pozor na správné pólování baterie!
Odběr pípátka je jen několik miliampérů, takže k jeho napájení můžeme použít i malou devítivoltovou destičkovou baterii a přístrojek zabudovat do malé plastové krabičky.
K výstupním zdířkám připojíme ohebnou dvojlinkou tlačítko, kterým v rytmu morseovky přerušujeme napájení přístroje jako telegrafním klíčem. Hodnoty všech použitých součástek najdeme na schématu zapojení.

   V našem pípátku je obvod NE555 zapojen jako astabilní multivibrátor a je zdrojem tónů o frekvenci kolem 1500 Hz. Změnou kapacity kondenzátoru C nebo odporů Ra, Rb však můžeme nastavit i jinou frekvenci pískání. Když zapojíme místo odporu Ra potenciometr, můžeme frekvenci zvuku měnit plynule. Pro frekvenci kmitů (v kHz) totiž platí vztah

   1
f = ----------------------------
      0,7 . C . (Ra + Rb)

V tomto vzorci dosazujeme kapacitu v mikrofaradech, odpor v kiloohmech.

O barevných proužcích a morseovce:

   Až budete nakupovat v radioamatérské prodejně potřebné součástky, dostanete v sáčku také čtyři malé válečky s barevnými proužky. Jsou to rezistory (odpory) a barevné proužky vyznačují velikost jejich odporu podle následující tabulky:

BARVA A B C násobek tolerance
černá 0 0 0 1 1%
hnědá 1 1 1 10 2%
červená 2 2 2 100  
oranžová 3 3 3 1 k  
žlutá 4 4 4 10 k  
zelená 5 5 5 100 k 0,50%
modrá 6 6 6 1M 0,25%
fialová 7 7 7 10 M 0,10%
šedá 8 8 8   0,05%
bílá 9 9 9    
zlatá       0,1 5%
stříbrná       0,01 10%

Některé odpory mají na obvodu čtyři proužky, jiné mají proužků pět.

   V prvním případě první proužek značí hodnotu ze sloupce A, druhý proužek hodnotu ze sloupce B, třetí proužek je násobek a čtvrtý je tolerance. Například odpor s proužky v pořadí zelený, modrý, žlutý a zlatý má odpor o velikosti 560 kiloohmů s tolerancí 5%.

   U pětiproužkového kódu jsou využity všechny proužky z tabulky, takže např. odpor s proužky červený, oranžový, fialový, černý a hnědý má odpor o velikosti 237 ohmů, tolerance 1%.

   Morseovku představil veřejnosti jako nový způsob kódování zpráv Samuel Morse (1791 - 1872) dne 4. září 1837. Tento kód je tvořen skupinami jedno- až čtyřčlenné posloupnosti teček a čárek. Všech možných posloupností je celkem 30, ale anglická abeceda má pouze 26 písmen. Zbývající čtyři posloupnosti se využívají pro zápis písmene ch a tří přehlasovaných samohlásek (v němčině). Pro zápis číslic a některých dalších znaků se používají pětičlenné posloupnosti. Pro větší přehlednost při zápisu na papír vyznačujeme mezery mezi písmeny jednou svislou čárkou, mezi slovy dvěma.

.... / --- / -.. / -. / . // ..- / ... / .--. / . / ---- / ..- //

.--. / .-. / .. // ..- / -.-. / . / -. / .. // -- / --- / .-. / ... / . / --- / ...- / -.- / -.-- //

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
29284639

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.