Parogenerátor

   Z reaktoru postupuje ohřátá voda přes hlavní uzavírací armatury do parogenerátorů - tepelných výměníků. Horká voda prochází tenkými trubkami, které jsou ponořeny ve vodě sekundárního okruhu. Tlak vody v sekundárním okruhu je nižší než v primárním okruhu a voda v parogenerátoru se proměňuje na páru s vysokým tlakem a teplotou. Ochlazená voda primárního okruhu se vrací z parogenerátorů zpět do aktivní zóny reaktoru přes hlavní cirkulační čerpadla, které udržují oběh vody v primárním okruhu. Pára z parogenerátoru proudí do turbiny. V sekundárním okruhu se v turbogenerátorech proměňuje tepelná energie páry vyrobené v parogenerátorech na mechanickou a z ní na energii elektrickou.

Parametry:  
Počet parogenerátorů na blok 6
Vnitřní rozměry - délka 11 800 mm
                            - průměr 3210 mm
Hmotnost 145 t
Parní výkon 452 t/h
Tlak páry 4,6 MPa
Teplota páry 260 °C
Teplota napájecí vody 223 °C
Počet teplosměnných trubek 5536
Teplosměnná plocha 2510 m2


Pohled na parogenerátor při výstavbě JE V1
Model parogenerátoru

© Simopt 2001