Elektrostatický odlučovač popílku

    Zařízení, ve kterém působením elektrostatického pole získávají částečky popílku záporný náboj a jsou sbírané na kladných deskových elektrodách. Občasným setřesením deskových elektrod padají zhluky popílku do výsypky.

Rychlost spalin v pracovním prostoru: 1 až 2 m/s.
Napětí na nabíjecích elektrodách: 40 až 70 kV.
Celková odlučivost: víc než 99 %.
Příkon zařízení: až 1 MW.


© Simopt 2001